Двуканални газсигнализатори

2- или 3-канален Газсигнализатор модел DG510/3P
Дву- и триканални газсигнализатори

Базова конфигурация:
Изпълним във вариант с 2 и с 3 канала!
Контролиран газ - метан (природен газ), пропан-бутан, амоняк, водород, пари на органични разтворители и др., 2 или 3 независими програмируеми канала, 2 гранични нива за всеки канал с два релейни изхода 5А/250V (общи за всички канали), релеен изход за сигнализация при неизправни сензори или прекъснат кабел (общ за всички канали), буквено-цифрова индикация; звукова и светлинна сигнализация (вградена сирена); кутия за монтаж на лицев панел в табло с размери 144 x 48 x 186 mm, степен на защитa IP30; взривонепроницаем корпус на датчика ЕEх d IIC T5

В комплект с: датчици за съответния газ с кабел с дължина 15m (допълнителна дължина - по заявка)
Допълнително - буферирано захранване за акумулатор 12V
Допълнително - галванично разделен интерфейс RS485 ( Modbus ASCII )

Подробно описание на продукта

 

 

Двуканален газсигнализатор модел DG510/2W (монтаж на стена)
Двуканални газсигнализатори

Базова конфигурация:
Контролиран газ - метан (природен газ), пропан-бутан, водород, ацетон, амоняк, бензинови пари и др., 2 независими канала, възможност за индивидуално програмиране на всеки канал, индикаторни стълбици за всеки канал, 2 гранични нива за всеки канал с релейни изхода 5А/250V, релеен изход за сигнализация при неизправни сензори или прекъснат кабел (обш за двата канала), кутия за монтаж на стена с размери 160 x 166 x 102 mm, IP65, взривонепроницаем корпус на датика ЕEх d IIC T5, вградена ценерова бариера EEx ia IIC
Комплект с: 1-2 датчика за съответния газ с кабел с дължина 15m (допълнителна дължина - по заявка)
Допълнително - буферирано захранване за акумулатор 12V


Подробно описание на продукта

 

Двуканален газсигнализатор модел DG910/2 (монтаж на DIN-шина)
Двуканални газсигнализатори

Базова конфигурация:
Контролиран газ - метан (природен газ), пропан-бутан, амоняк, водород, бензинови пари, пари на органични разтворители, CO, O2, Cl2 и др., 2 независими канала, две гранични нива на сигнализация за всеки канал, два 5A/250V SPDT релейни изхода общи за всички канали, релеен изход за сигнализация за неизправен сензор или прекъснат кабел, взривозащитна маркировка на датчика - EEx d IIC T5, размери: 115x100x40 mm, степен на защита IP30
Комплект с: 1-2 датчика за съответния газ, по 15m кабели, допълнителна дължина по заявка
Допълнително - буферирано захранване за акумулатор 12V

Подробно описание на продукта

 


  Всички права запазени © 2011 Разработено от Ирида Дизайн ООД