БИТОВИ ГАЗ СИГНАЛИЗАТОРИ

Газсигнализатор DG510/D за Битови Цели (монтаж на стена)
 

◦предназначен за защита на помещения при превишаване на концентрацията на горими и взривоопасни газове над допустимата;
◦високочувствителен каталитичен сензор
◦звукова (пиезозумер) и светлинна (LED) сигнализация
◦алармено ниво: LNG - 10% от ДГВ на метан (5 000ppm); LPG - 10% от ДГВ на пропан (2 100ppm)
◦изходен сигнал: релеен, SPDT, 5A/220V
◦габаритни размери: 75 х 90 х 50 mm

Подробно описание на продукта

 


  Всички права запазени © 2011 Разработено от Ирида Дизайн ООД