Газсигнализатори

"АКУАТЕРМ" ЕООД извършва доставка и монтаж на газсигнализиращи системи. Газсигнализиращите системи служат за ранно предупреждение при опасност от изтичане на газове като реагират при достигане на опасна концентрация. Предназначени са за монтаж в котелни помещения, абонатни станции, газостанции, бензиностанции, бояджийски отделения и други помещения, в които се използват уреди и съоръжения, захранвани с газ или има наличие на взривоопасни или токсични пари и газове. Съдържат управляваща станция, монтирана в помещение с нормална пожарна опасност и датчик, изнесен във взривоопасната зона.

АВАРИЙНА ГАЗСИГНАЛИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ


  Всички права запазени © 2011 Разработено от Ирида Дизайн ООД