COMPUTHERM

 
COMPUTHERM Q1RX - Контакт управляем от термостат по радио връзка

Computherm Q1RX е разработен към термостатите Q3 RF, Q7 RF и Q8 RF, към приемните им устройства, или вместо тях. Устройството е подходящо за управление на котел или друго ел. устройство, работещо на 230 V напрежение (например въздуходувен апарат, помпа, клапан и др.). Пускането в експлоатация е много лесно, не изисква монтаж. На основата на сигнала за включване на Computherm Q3 RF, Q7 RF и Q8 RF се появява напрежение в Q1RX и съответно по сигнала за изключване се прекъсва напрежението.

Инструкция за експлоатация.pdf

 

COMPUTHERM Q2RF - контакт, транслиращ радио сигнала на термостати COMPUTHERM Q3RF; Q7RF и Q8RF, увеличаващ диапазона им на действие

Computherm Q2RF e разработен към термостатите Q3RF, Q7RF и Q8RF за увеличаване диапазона на действие на радиовръзката им. Според заводски данни сигналът от термостатите Q3RF, Q7RF и Q8RF на открито се разпространява на разстояние 50 м, което в сграда може значително да се намали, особено ако по пътя на вълните има метални конструкции, стоманобетон или трамбована глина. За да се гарантира, че термостатите в по-големи сгради работят сигурно, трябва да се използва устройство, транслиращо радио сигнала. За тази цел служи контакт Q2RF, който приема сигнала от термостата по радиовръзка и предава към приемното устройство, увеличавайки по този начин диапазона на действие. В изходящата розетка на подключеното към мрежата устройство Q2RF постоянно има напрежение 230V 50 Hz, с капацитет на натоварване от 16А (3А индуктивно).

Инструкция за експлоатация.pdf

 

COMPUTHERM Q3 RF- Радиоуправляем дигитален стаен термостат

 

 

 

 

Дигитален стаен термостат с радиовръзка, която дава възможност да се пренася в различни стаи:
Няма необходимост от кабел, което е голямо преимущество при обновяване на вече построена сграда;
По време на експлоатация може да се определи оптималното положение на термостата;
Има голямо преимущество и тогава, когато в различните часове от денонощието трябва да се регулира температурата в различните помещения/ например през деня-в хола и дневната, а през нощта – в спалнята или детската.

Staen_termostat_Q3RF.pdf

Инструкция за монтаж и експлоатация- с нов дизайн

 

COMPUTHERM Q7RF - Седмичен програмируем, радио управляем дигитален стаен термостат

 

 

 

 

Термостатът свободно може да се пренася в неговия диапазон на действие, връзката с уреда се осъществява чрез радиочестота.
Без проблемната работа се осигурява от индивидуален код.
За всеки ден от седмицата може да се направи отделна температурна програма.
Дневно могат да се избират 6 различни времена на включване и при всяко от тях може да се настройва различен градус на охлаждане /затопляне /.
Управлението може да се извърши с помощта на телефонен модем.

Staen_termostat_Q7RF.pdf

Инструкция за монтаж и експлоатация- с нов софтуер

Инструкция за монтаж и експлоатация- с нов дизайн

 

 

COMPUTHERM Q3 - Дигитален жичен стаен термостат

Не се програмира, но дигиталния дисплей дава възможност за по-точно измерване и настройка на температурата от обикновените механични термостати. Предлагаме приложението му на такива места, където не е необходимо програмиране, но е важна точността на изписване и настройка на температурата.

Staen_termostat_Q3.pdf                   Q3 A5 2013 нов.pdf

COMPUTHERM Q7 - Седмичен програмируем, жичен  дигитален стаен термостат

За всеки ден от седмицата може да се направи отделна температурна програма.
Дневно могат да се избират 6 различни времена на включване и при всяко от тях може да се настройва различен градус на охлаждане /затопляне /.

Staen_termostat_Q7.pdf                               Q7 2013 нов.pdf   

Q7 Инструкция за монтаж и експлоатация- с нов дизайн

 

COMPUTHERM Q8RF - Многозонов седмичен програмируем радио управляем  стаен термостат

 

 

 

 

 

 

Програмируеми радио управляеми дигитални стайни термостати комплект от 4бр. стайни термостата /transmittera/ и 1бр. приемник /receiver/ за 4бр. стайни термостата /transmittera/

Staen_termostat_Q8RF_OK.pdf

Стаен термостат Q8RF - нов софтуер

 Стаен термостат Q8RF (TX) - нов софтуер

 

KD-204   дистанционно управление по телефон

KD-204 системата се състои от три устройства: телефонен модем за
подключване към телефонната линия, розетки подключвани към контактите /3 бр./ и едно дистанционно управление. С помощта на подключения към телефонната линия модем всеки телефон /цифров, кабелен или мобилен/, работещ в тонален режим, включва или изключва напрежението на уредите, подключени към розетките.

Инструкция за експлоатация и технически данни .pdf

KD 204 operating instructions and technical data (pdf)

 


  Всички права запазени © 2011 Разработено от Ирида Дизайн ООД