Газов кондензационен котел Biasi RinNova Cond Plus

Този кондензационен котел, за разлика от традиционните котли, позволява да се регенерира енергия от кондензацията на водната пара, съдържаща се в изгорелите газове, т.е. при еднакво количество произведена топлинна енергия, уредът ще употреби по-малко газ, а освен това в изхвърлените от него газове ще се съдържа по- малко количество вещества, вредни за околната среда.
Газовите кондензни котли RINNOVA CONDENS се предлагат в две разновидности

технически параметри   25SM 35SM
Номинална топлинна мощност в режим отопление kW 20 30
Номинална топлинна мощност в режим БГВ kW 25 34,9
Минимална топлинна мощност kW 5,9 7,4
Maксимална полезна мощност в режим отопл. 60/80 °C kW 19.5 29.2
Maксимална полезна мощност в режим БГВ 60/80 °C kW 24.3 34.1
Минимална полезна мощност 60/80 °C kW 5.7 7.2
Максимална полезна мощност 30/50 °C kW 20.7 30.7
Максимална полезна мощност в режим БГВ kW 25.9 35.7
Минимална полезна мощност30/50 °C kW 6.3 7.9
КПД при ном. топлинна мощност Т=80/60 °С % 97.8 97.8
КПД при мин. топлинна мощност Т=80/60 °С % 97.8 98.1
КПД при ном. топлинна мощност Т=50/30 °С % 102.9 102.2
КПД при мин. топлинна мощност Т=50/30 °С % 106.9 106.3
Диапазон за регулиране на отоплението °С 25 ÷ 80 25 ÷ 80
Диапазон за реглиране на БГВ °С 35 ÷ 60 35 ÷ 60
Мин./Макс. работно налягане на отопл. вода mbar 0.3/3.0 0.3/3.0
Мин./Макс. налягане на БГВ mbar 0.3/10 0.3/10
Електрическо напрежение

V/Hz

230/50 230/50
Височина/Ширина/Дълбочина mm 700/400/290 700/400/290
Тегло кг 34.7 37.7
цена:   1815.00 лв. 1877.00 лв.

Инструкция за монтаж, обслужване и експлоатация   Cond

Инструкция на пулт за дистанционно управление 

Инструкция за монтаж, обслужване и експлоатация  Cond X