Диференциални термостати RS01-24VDC и RS01-230VАC за управление на слънчеви колектори с модулация на помпата

Ръководство за потребителя BG

Ръководство за потребителя EN

Цена: виж ценоразписа >>

 

 

 

 

Програмируем цифров контролер за управление на слънчеви термални системи с едно соларно поле, една циркулационна помпа, един акумулиращ резервоар и допълнителен източник на топлина. Приборът работи като температурен диференциален регулатор и дава възможност за оптимизиране на соларната система благодарение на възможността да управлява (модулира) мощността на помпата. Опростения дизайн и приятелски настроения интерфейс, правят продукта RS01 изключително подходящ за Drein Beck и стандартни, соларни термални системи.

- Оборудван с датчик Pt-1000, за слънчевите колектори
- работи като термоконтролер диференциален термостат
Основни характеристики:
- 7-сегментен двуразреден дисплей;
- 3 светодиода за показване на работния статус;
- 3 бутона за настройки;
- 3 входа за термосензори – един за измерване температурата на слънчевия панел и два за измерване температурата в акумулиращия бойлер;
- 3 изхода:
• OUT1 - изход за регулиране оборотите на циркулационната помпа в диапазона от 50% до 100% или управление на циркулационната помпа в режим включено/изключено, в зависимост от начина на програмиране,
• OUT2 - релеен изход за подаване захранващо напрежение 230V/50Hz към магнитвентил при Drain Back соларни системи или за управление на втора циркулационна помпа в режим включено/изключено синхронно с циркулационната помпа, свързана към изход OUT1,
• OUT3 - нормално отворен NO релеен контакт (сух контакт), който се използва за управление на допълнителен топлинен източник, например електрически нагревател.
Програмируемият контролер има три режима на работа и режим тест на системата:
- Р0 - соларната система е изключена;
- Р1 - стандартна соларна система- този режим е по подразбиране;
- Р2 - соларна система с допълнителен топлинен източник.
- tE – тест на системата
 

 


  Всички права запазени © 2011 Разработено от Ирида Дизайн ООД