Резервирано захранване за циркулационни помпи – UPS инвертор изход – синусоида 150W

Изход – синусоида 150W

Предназначение:

 • Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

Технически данни:

 • Подходящo за отоплителни и слънчеви системи на фамилни, малки и средни обекти.
 • Приложимо и за захранване на газови котли и бойлери.
 • Предпазва системите от прегряване, като предотвратява аварии на тръбите, радиаторите и др.
 • Изходна мощност – до 150W
 • Форма на изходното напрежение – синусоида
 • КПД – 95%.
 • Автоматично зарежда акумулаторната батерия, когато захранването е осигурено от електрическата мрежа.
 • Възможност за монтиране на вътрешна или външна батерия

„Ръководство за потребителя“  на Резервирано захранване за циркулационни помпи.

Резервно захранване за циркулационни помпи - UPS - инвертор „INTIEL“ INT 0128 А 250 W

Предназначение:

Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

Технически данни:

 • Подходящо за отоплителни и слънчеви системи на фамилни, малки и средни обекти.
 • Предпазва системите от прегряване, като предотвратява аварии на тръбите, радиаторите и др.
 • Изходна мощност до 250W.
 • КПД 90%.
 • Автоматично зарежда акумулаторната батерия, когато захранването е осигурено от електрическата мрежа.
 • Осигурява необходимото захранване на помпа с мощност 60 W, за период от 10 до 12 часа, в случай, че мощността на батерията е 55 – 60 Ah

„Ръководство за потребителя“  на Резервирано захранване за циркулационни помпи.

UPS - инвертор „INTIEL“ INT 0128 150 W

Резервно захранване за циркулационни помпи - UPS - инвертор

предназначено за резервно захранване на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на мрежово захранване за да бъдат избегнати нежелани аварии
Подходящо за отоплителни и слънчеви системи на фамилни, малки и средни обекти.
Автоматично зарежда акумулаторната батерия, когато захранването е осигурено от електрическата мрежа.Осигурява необходимото захранване на помпа с мощност 60 W, за период от 10 до 12 часа, в случай, че мощността на батерията е 55 – 60 Ah.

Ръководство за потребителя