Абонаментно и сервизно обслужване на газови, отоплителни и слънчеви инсталации:

"Акуатерм" ЕООД  предлaга на своите клиенти компетентни консултации, професионален монтаж на слънчеви, отоплителни и газови инсталации и сервизно обслужване.

• Обадете ни се да планираме посещение при вас. 

• Ще направим всичко възможно, за да определим час, който е най-удобен за Вас. 

Посещение тестване и установяване на повреда в дома на клиента – 60 лв. /в рамките на гр. София/ 

Извън София - допълнително х 0.40 лв на километър.

• Установяването и отстраняването на повреди, се оценяват на място от сервизния техник и след това се обявява окончателна цена за ремонта.

• Фирмата осигурява гаранция на извършените ремонти, и съответно на сменени резервни части, от 6 месеца до 10 години

• Най ниски цени на резервни части.

сервиз на електрически, нафтови и газови котли

сервиз на  газови и нафтови горелки и съоръжения

сервиз на слънчеви инсталации

Абонаментно сервизно и аварийно обслужване, които се изискват по нормативната уредба за съоръженията с повишена опасност и са задължение на инвеститора. Прочетете повече за законът за технически изисквания към продуктите.

Фирмата разполага със стендове за:

  • Проверка на предпазни клапани на газо снабдителни станции и инсталации за втечнени въглеводородни газове, природен газ  /метан/  и пара  до 700 bara.
  • Проверка на настройката на предпазно отсекателни клапани и газови регулатори.
  • Проверка на съдове работещи под налягане
  • Проверка на газ сигнализатори за природен газ (метан) и пропан – бутан и други газове.
  • Проверка на манометри.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЕРВИЗ

ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ